• СЪДИИ ЗА ДЪРЖАРНИЯ ШАМПИОНАТ ПО ВЪЗРАСТ

  Уважаеми Колеги,

  От името на УС на БФСТ, както и лично от мое име, бих желал да Ви информирам, че с оглед на осигуряване на честно и открито провеждане на Държавния шампионат по възраст, както и на пресичането на разпространяване на всякакви слухове и спекулации, а така също и поради необходимостта част от съдиите да бъдат включени в съдийския панел на Международния турнир, взехме решение да огласим официално имената на съдиите, които ще оценяват изпълненията на танцовите двойки по време на ДШ по възраст.

  Бихме желали да уверим всички вас, че ще направим всичко възможно за да може нашият Държавен шампионат да бъде проведен максимално честно и открито и на него да бъдат излъчени за шампиони най-добрите танцови двойки на България.

  Ето и имената на съдиите, които тази година са избирани по следния начин:

  Изброените по долу държави са предложени на УС от РСС, а имената на съдиите са номинирани от федерациите по спортни танци на съответните държави. След номинациите на съдии от Русия, Франция и Полша, в последствие получихме отказ. След това поискахме номинация за втори път и това са съдиите, които вече потвърдиха своето участие.

   

  1. Наталия Кулагина   - Русия                  
  2. Димитру Стрелник – Румъния
  3. Жан Себастиян Годе – Франция          
  4. Анжело Бианко – Италия
  5. Пьотр Заморски – Полша                    
  6. Евгения Паракина – Холандия
  7. Манфред Стиглиц – Англия                
  8. Лилия Бернатавичене – Литва
  9. Янис Ванагс - Латвия 

   

  С пожелание за успешно участие и добро представяне на предстоящия ДШ!

  С уважение,

  УС на БФСТ и Иван Деспотов 

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФСТ

  Съгласно Протокол №2 от 17.02.2017 г., и на основание чл.41, т.17 от Устава, Управителният съвет на БФСТ свиква редовно годишно Общо събрание на 07.04.2017 г. от 11:30 ч. в град Стара Загора ул. ”Никола Икономов” № 80 – конферентна зала на хотел-ресторант „Зеления хълм“, при следния дневен ред: 

   

  1. Утвърждаване на приетите от УС нови КСТ за членове на БФСТ.
  2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ на Годишния доклад за дейността на БФСТ през 2016 година.
   (Персонален отчет на членовете на УС през 2016 г. и предходният Председател на БФСТ Силвия Живова, предоставяне на  информация и обяснения за проваленото Световно първенство по спортни танци от БФСТ, неплатените такси към WDSF за организирани МТ, информация за МТ в Албена, и други)
  3. Финансов отчет на БФСТ за 2016 година – включително подробен финансов отчет (приходи, разходи Албена 2016)
  4. Отчет на Контролния съвет на БФСТ за 2016 г. 
  5. Утвърждаване на предложените от УС санкции на основание чл.25 ал.1 и чл.26 ал.1 от Устава на БФСТ.
  6. Обсъждане и приемане на бюджета на БФСТ за 2017 г.                    
  7. Определяне размера на годишния членски внос на БФСТ за 2018 г.
  8. Освобождаване на членове на Управителния съвет на БФСТ от Общото събрание по реда на чл.47, точка 3 и  точка 4 от Устава на БФСТ.
  9. Избор на нови членове на УС на мястото на освободените.

   

  При липса на кворум Общото събрание се отлага с 1 час.  

   

  УС на БФСТ предлага на членовете на СК и ТК да насрочат и проведат в същият ден и място своите заседания в следните часове:  

  • От 10:00 часа – годишно отчетно събрание на ТК за 2017 г. 
  • От 11:00 часа – годишно отчетно събрание на СК за 2017 г.
 • Информация

               СС определи дата за изпита 25-26.02.2017г., като на 25.02. ще се проведе семинар, а на 26.02.2017 – изпит. Заявки за участие в семинара се приемат до 31.01.2017 г.

                Документи за изпита се разглеждат от СС, като срокът за подаването им е до 31.12.2016 г. в СС.                                                                       

  СС предлага на УС на БФСТ за утвърждаване следните предложения:

   

               - Комисия за изпита – от трима човека.

               - Такса за семинар – 150 – 200 лв.

               - Такса за изпит – 50 лв.

                                                                              

 • Извънредно Общо събрание

  УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №4/10.10.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 20.11.2016г. в гр.Стара Загора от 10:00 часа в зала ДНА (Военен клуб), със следния дневен ред:

   

  1. Отчет за дейността на УС. Финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016г.
  2. Избор на Председател.
  3. Избор на нови членове на УС.
  4. Приемане на нови членове на БФСТ.
  5. Разглеждане на жалби.
   
  Обърнете внимание на сроковете в Чл.32 от Устава на БФСТ
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: