• Информация

               СС определи дата за изпита 25-26.02.2017г., като на 25.02. ще се проведе семинар, а на 26.02.2017 – изпит. Заявки за участие в семинара се приемат до 31.01.2017 г.

                Документи за изпита се разглеждат от СС, като срокът за подаването им е до 31.12.2016 г. в СС.                                                                       

  СС предлага на УС на БФСТ за утвърждаване следните предложения:

   

               - Комисия за изпита – от трима човека.

               - Такса за семинар – 150 – 200 лв.

               - Такса за изпит – 50 лв.

                                                                              

 • Извънредно Общо събрание

  УС на БФСТ свиква ИОС  по  чл.32, ал.1 от Устава на БФСТ и Протокол №4/10.10.2016г. от заседание на УС на БФСТ на 20.11.2016г. в гр.Стара Загора от 10:00 часа в зала ДНА (Военен клуб), със следния дневен ред:

   

  1. Отчет за дейността на УС. Финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016г.
  2. Избор на Председател.
  3. Избор на нови членове на УС.
  4. Приемане на нови членове на БФСТ.
  5. Разглеждане на жалби.
   
  Обърнете внимание на сроковете в Чл.32 от Устава на БФСТ
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: